.

 

Her på siden har du mulighed for at sende ris/ros til os.  Hvis du f.eks. mener at vi har glemt at hente din dagrenovationsæk, dit genbrug, dit storskrald eller måske glemt at tømme din container, kan du herfra siden sende os en besked. Dette kan du gøre udenfor vores åbningstider - døgnet rundt - året rundt. 

Du er også velkommen til at komme med evt. kritik, eller måske stille spørgsmål til måden hvorpå vi udfører vore arbejdsopgaver.Navn:

Adresse:

Evt. kundenr:

Postnummer og by:

Telefonnummer:

Mobil telefonnummer:

Kontaktperson:

E-mailadresse:


  Her skrives der, hvad henvendelsen drejer sig om:

Felter mærket med skal udfyldes hvis det drejer sig om noget vi har glemt !

...