Besøg I/S Refa's hjemmeside her

 

I/S Refa er et fælleskommunalt affaldsbehandlingsselskab for kommunerne på Lolland-Falster. Selskabet er ejet af de 13 kommuner og dermed af alle 115.000 indbyggere i området. De driver de fornødne anlæg såsom kraftvarmeværk, deponeringsanlæg, omlastestation, modtagestation for farligt affald m.v. for, at sikre en effektiv affaldsbehandling på Lolland-Falster. I/S Refa behandler ca. 200.000 tons affald om året og beskæftiger ca. 60 medarbejdere.
 

Besøg I/S Fasan's hjemmeside her

 

I/S FASAN er et Fælleskommunalt affaldsselskab for Sydsjælland og Møn, der er organiseret som et interessentskab, som blev stiftet i 1979. I dag ejes I/S FASAN af 13 kommuner: Fakse, Fladså, Haslev, Holmegaard, Langebæk, Møn, Næstved, Præstø, Ringsted, Rønnede, Stevns, Suså og Vordingborg.
I/S FASAN etablerede i 1983 et forbrændingsanlæg i Næstved, og i 1989 blev der opført en genbrugsterminal i tilknytning til forbrændingsanlægget. I/S FASAN ejer og driver i dag desuden to kontrollerede lossepladser i Fakse og Fladså kommuner samt en modtagestation for farligt affald i Næstved. Endvidere har I/S FASAN etableret et komposteringsanlæg og et mindre anlæg til behandling af lettere olieforurenet jord på Fakse Losseplads. I/S FASAN fungerer ligeledes som et serviceorgan for interessentkommunerne, når disse har brug for råd og vejledning om indsamling og bortskaffelse af affald.
 

AXEL HANSEN TRANSPORT A/S

 


AXEL HANSEN TRANSPORT A/S er vores søsterselskab i Holbæk. Virksomheden er mere end 100 år gammel, og har specialiseret sig i indsamling og transport af genbrugsmaterialer og restaffald til genanvendelse, forbrænding eller deponi. Kort sagt - totale affaldsløsninger til private- og offentlige virksomheder.

 

Besøg Affald Lolland-Falster hjemmeside her

 

Hver dag året rundt skabes der ca. 7 kg affald pr. dansker. Det er en stor, men ikke uoverkommelig opgave at sikre, at dette affald indsamles og behandles på den rigtige måde. Et vigtigt element er, at affaldet sorteres rigtigt fra starten.
De seneste års indsats på affaldsområdet har vist, at det nytter noget og at både borgere og virksomheder gerne vil deltage i forskellige affaldsløsninger. Genanvendelsen er øget og samtidig er meget affald, som tidligere kom på losseplads, blevet sorteret fra og ført til forbrænding, så energiindholdet er blevet udnyttet. Det er til gavn for både natur og for menneske.
Folketinget vedtog i 1999 en overordnet affaldsplan - Affald-21 - som giver retningslinier for, hvorledes forskellige affaldstyper fremover skal behandles. Kommunerne på Lolland-Falster har efterfølgende omkring årsskiftet 2000/2001 vedtaget nye affaldsplaner, som beskriver hvorledes man lokalt vil leve op til Affald-21. I forbindelse hermed iværksættes bl.a. kampagnen "Hvilken vej skal dit affald ?".
 
Besøg MiljøLogistiks hjemmeside her
MiljøLogistik er landsdækkende serviceleverandør af affalds- og genanvendelsesløsninger.

MiljøLogistik's kunder tilbydes affaldshåndtering, som omfatter hele funktionskæden fra intern håndtering til afsætning af restprodukter.

Udførelsen af affaldshåndtering sker i tæt samarbejde med lokale alliancepartnere.